Spørsmål og svar

Har dere mulighet til å sette opp konferansen for oss?

Vi er selvfølgelig behjelpelig med å sette opp en konferanse. Du kan lese mer om bestilling av telefonmøte her.

Hvor lang tid tar det fra jeg registrerer meg hos dere til jeg kan holde min første konferanse med Unilink Conference?

For å sette opp konferansen selv trenger du brukernavn og passord. Dette vil du få tilsendt i løpet av samme virkedag.

Jeg er avhengig av å ha telefonkonferanser til utlandet, hvordan gjøres dette?

Du vil ikke merke noen forskjell på konferansene innenlands og utenlands. Noen velger å la deltakerne fra utlandet ringe inn til konferansen, slik at deltakeren fra utlandet selv betaler kostnaden mellom Norge og det landet vedkommende oppholder seg i.

Jeg er interessert i å bruke telefonmøter som arbeidsverktøy, men jeg ønsker minst mulig administrasjon med å sette de opp.

Da er du kommet til riktig sted. Flere av våre kunder har blitt positivt overrasket over hvor lite administrasjon det er med våre møte. Mange av møtene som avholdes gjennom telefonkonferanser er avtalt på forhånd. Kanskje er det også faste møter til faste tidspunkt en eller to ganger i uken. Når du vet når konferansen skal avholdes kan du logge inn på systemet og legge inn møtet med en gang. Da vil systemet automatisk ringe de deltakerne du har lagt til på det tidspunktet du har valgt. Enten det er en time frem i tid eller et halvt år. Når du har lagt inn konferansen trenger du ikke tenke mer på den, din telefon vil ringe når konferansen skal starte. Systemet kan også sende ut en SMS med påminnelse om møtet.

Vi har brukt PIN-kode møter i flere år, men vi synes det er vanskelig å holde oversikt over hvem som er med i møtet. Av og til kan det gå 10 minutter før vi oppdager at en av deltakerne er falt ut. Er det noen måte å få bedre oversikt med deres system?

Det er det. Som møteleder kan du logge inn på systemet når dere skal ha konferansen. Der har du full oversikt over alle deltakerne. Du ser hvem som er med, hvem som er på vei inn eller om noen har falt ut av konferansen. Du har også oversikt over hvem som snakker til enhver tid. I tillegg kan du dempe/mute deltakere. Dette kan være praktisk hvis noen har mye støy rundt seg, eller hvis det er mange deltakere og det kun er en person som skal snakke en stund. En deltaker som er dempet/mutet kan trykke på # -tast for å signalisere til deg som møteleder at han vil snakke. Som møteleder kan du også gi alle andre deltakere tilgang til konferansepanelet. De vil imidlertid kun se status på deltakerne og hvem som snakker. De kan ikke dempe eller kaste ut andre deltakere. Dersom du ønsker at de andre møtedeltakerne skal ha tilgang til konferansepanelet må du huke av for dette når du setter opp konferansen. En deltaker som vil logge inn å se konferansepanelet logger inn fra konferansesiden med konferanse-ID og PIN-kode.

Er det riktig at man slipper å vente på at alle deltakerne skal ringe inn før konferansen kan starte med telefonkonferansene deres?

Ja, det er riktig. Vårt system kan ringe opp alle deltakerne samtidig. Når alle har tastet "1" kan konferansen begynne. Møteleder vil ha oversikt over når alle er inne i konferansen ved hjelp av konferansepanelet.

Er det noen begrensning i antall deltakere jeg kan ha med i konferansen?

Du kan ha med flere hundre deltakere i våre telefonmøter. Vi ønsker imidlertid at du gir oss beskjed dersom du skal ha med mer enn 50 deltakere.

Vi trenger å holde flere møter samtidig, er det mulig å få flere brukernavn og passord på samme konto?

Ja, dette er selvfølgelig mulig.